Negocjacje porozumienie windykacyjne z wierzycielami

W jaki sposób efektywnie prowadzić negocjacje windykacyjne?

W dzisiejszych czasach można dostrzec zwiększoną liczbę osób oraz przedsiębiorstw, które popadając w długi nie są w stanie w pewnym momencie ich spłacać. Niestety w takim wypadki wierzyciele chcąc odzyskać pożyczone środki wraz z odsetkami są zobligowani do podjęcia działania poprzez firmy windykacyjne lub osoby z nimi współpracujące. Zwykle jednak obie strony mogą dojść do porozumienia, jednak kluczowe jest przy tym prowadzenie negocjacji windykacyjnych. Warto zatem wiedzieć w jaki sposób je prowadzić oraz czy będą one efektywne.

Negocjacje windykacyjne – czym są?

Mówiąc wprost negocjacje windykacyjne to jeden z elementów windykacji miękkiej, który polega na zawarciu takiej umowy przez dłużnika by dojść do korzystnego porozumienia na rzecz wierzycieli. Wykonuje się je po to by dłużnik mógł mieć bardziej preferencyjne warunki spłaty całego zadłużenia oraz by nie był zmuszony do ogłoszenia upadłości. Należy jednak zdawać sobie sprawę, iż osoba, na której ciąży windykacja może być skłonna do zbyt pobłażliwego traktowania na jej korzyść i próbować unikać spłaty jak największej części zadłużenia.

By wierzyciel mógł uniknąć popadnięcia w jeszcze większe kłopoty finansowe z tytułu nieodzyskanych środków na rzecz dłużnika konieczne będzie zastosowanie pewnych zasad. Owe zasady będą pomocne w negocjacjach windykacyjnych z dłużnikami by móc dojść do jak najlepszego porozumienia na rzecz wierzyciela i optymalnego dla osoby (lub podmiotu), które są zadłużone.

Jakimi zasadami warto kierować się w negocjacjach windykacyjnych?

Tak jak zostało to wspomniane powyżej negocjacje z wierzycielami mogą być okazją dla osób zadłużonych do zawarcia rzetelnego i możliwie najlepszego porozumienia z dłużnikiem. W tym celu wierzyciele powinni kierować się następującymi zasadami:

1. Zdobycie konkretnych oraz prawdziwych informacji na temat stanu zadłużenia oraz sposobu i źródła spłaty – by móc efektywnie prowadzić negocjacje windykacyjne wierzyciel (lub jego pełnomocnik) powinien zdobyć możliwie jak najwięcej informacji na temat źródła utrzymania dłużnika oraz stanu jego zadłużenia. Takie informacje muszą opierać się na twardych dowodach np. wyciągach z banku lub umowach i kontraktach opiewających na konkretne kwoty. Dzięki temu wierzyciel może samodzielnie wyliczyć jaką maksymalną wysokość raty oraz okres spłaty może ustalić tak by zostawić przynajmniej minimum socjalne na życie dłużnika i jego najbliższych (jeżeli ma np. rodzinę na utrzymaniu);

2.Zdobycie odpowiedzi na to kiedy, a nie czy w ogóle dłużnik spłaci swoje zobowiązania – jest to częsty błąd popełniany przez wierzycieli. W sytuacji gdy wierzyciel spyta czy dłużnik ma w ogóle zamiar spłacić swoje zobowiązania zwykle uzyska odpowiedź bez pokrycia. Dlatego też należy stosować zasadę ograniczonego zaufania i dopytać się ewentualnie kiedy maksymalnie można spodziewać się spłaty całości zadłużenia.

3.Ustalenie najlepiej w formie pisemnej warunków oraz okresu spłaty – podczas negocjacji wierzyciela z dłużnikiem nigdy nie powinno się umawiać na spłatę swojego zadłużenia bez posiadania formy twardego dowodu (potwierdzenia) dojścia do porozumienia. Wówczas dłużnik może wykorzystać tą sytuację i w nieskończoność przedłużać okres spłaty. Dlatego też po zawarciu porozumienia należy w tym samym momencie sporządzić odpowiedni dokument potwierdzający warunki umowy spłaty długu oraz jego okres.

Kierując się powyższymi zasadami można być spokojnym, iż dłużnik wywiąże się ze swoich zobowiązań. Przy tym jednak warto pamiętać, aby wykazać odrobinę zrozumienia dla ciężkiej sytuacji finansowej lub zawodowej danej osoby. Nie należy jednak zapominać, iż w grę wchodzą tutaj finanse i zbyt duża wyrozumiałość może z kolei wpędzić w kłopoty finansowe wierzyciela.

Zobacz również:

Antywindyk – kto to taki?
Oddłużanie firm – biznes znowu stanie na nogi!
Pomoc dla dłużników
Spadek z zadłużeniem – dowiedz się, jak postępować
Otwarcie testamentu a nabycie spadku
Oddłużanie chwilówek – co warto wiedzieć
Spadek a windykacja długów
W jaki sposób efektywnie prowadzić negocjacje windykacyjne?