Oddłużenie komornicze osób fizycznych chwilówek Warszawa

Masz rzekomy dług w parabanku lub firmie windykacyjnej, ale nie pamiętasz zawierania jakiejkolwiek umowy? Twój wierzyciel żąda spłaty absurdalnie wysokiej kwoty? Z tym problemem nie musisz zostać sam – oddłużanie chwilówek to rzeczywista możliwość, z jakiej korzysta corocznie coraz więcej osób – a warto wiedzieć, że w dzisiejszych czasach możliwe jest nawet oddłużanie komornicze. Zdaj się na pomoc profesjonalistów i zakończ sprawę w korzystny dla siebie sposób.

 Na czym polega anty-windykacja?

Antywindykacja to zespół działań, które mają na celu uwolnienie dłużnika od zobowiązania finansowego, lub sprowadzenie długu do takiej postaci, by nie był on dla osoby zadłużonej obciążeniem – na przykład za pomocą indywidualnie ustalanych rat. Zawarcie takiej ugody jest korzystne i z punktu wierzyciela i dłużnika. Oddłużanie osób fizycznych gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo finansowe – raty są niewielkie, a dłużnik ma pewność, że wierzyciel nie podejmie kolejnych kroków prawnych.

Oddłużanie osób fizycznych możliwe jest na każdym etapie sprawy – najlepiej jednak rozpocząć je wtedy, gdy pojawią się pierwsze symptomy utraty stabilności finansowej.

 Antywindykacja sądowa

Usługi takie, jak oddłużanie Warszawa świadczone są w istocie na terenie całego kraju. W zależności od miejsca zamieszkania dłużnika, sprawy kierowane są do właściwego miejscowo sądu rejonowego (a w przypadku złożenia apelacji – okręgowego).. W sytuacji, gdy firma windykacyjna lub wierzyciel skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego, dłużnik powinien skorzystać z kompleksowej pomocy prawnej – tylko w ten sposób ma bowiem szansę na skuteczne oddłużanie Warszawa.

Najlepiej wybrać doświadczoną kancelarię śpecjalizującą się zadaniach takich jak windykacja, antywindykacja i oddłużanie chwilówek. Gwarantuje to bowiem pomoc doświadczonego zespołu ekspertów, specjalizującego się w prowadzeniu spraw właśnie tego typu, a co za tym idzie błyskawiczne i pewne oddłużanie osób fizycznych. W szybki sposób przeanalizują oni dostarczoną umowę oraz wszelką inną dokumentację, dzięki czemu możliwe będzie podjęcie najlepszych możliwych kroków zmierzających do oddłużenia. Bardzo ważne jest, aby dłużnik mógł przedstawić dokumentację potwierdzającą jego zeznania – np. wcześniejsze dowody wpłat. Niestety, jeśli dłużnik nie podejmie obrony przegra sprawę i możliwe będzie już tylko oddłużanie komornicze.

Anty-windykacja komornicza

Nawet, jeśli dłużnik przegra sprawę w sądzie i wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne, nadal możliwe jest oddłużanie komornicze. Na czym polega ten zespół działań?

Ponieważ na tym etapie sprawy sąd potwierdził już prawomocnym wyrokiem fakt, że dług rzeczywiście istnieje, a osoba zadłużona ma obowiązek go uiścić, anty-windykacja komornicza może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszym krokiem, jakie przewiduje komornicze oddłużanie Warszawa są profesjonalne negocjacje z wierzycielami w celu wynegocjowania ugody. Ugoda, zawarta nawet na etapie postępowania egzekucyjnego, gwarantuje że trzymając się planu spłaty dłużnik nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.

Alternatywą jest oddłużanie chwilówek poprzez upadłość konsumencką – sprawdza się ona przede wszystkim w przypadku bardzo dużych zadłużeń, gdy nie ma szans, by dłużnik pozbył się zobowiązań poprzez ich zapłatę. Sąd, ogłaszając upadłość konsumencką dłużnika uwalnia go od wszelkich zobowiązań, jednakże dłużnik zobowiązany jest do realizacji postanowień w planie spłaty, a jego majątek – jeśli takowy posiada – może zostać przejęty przez syndyka masy upadłościowej. Nadal jest to jednak korzystne rozwiązanie – wartość zajętego przez syndyka majątku będzie bowiem dużo mniejsza, niż wartość długów jakie posiadał.

Zobacz również:

Antywindyk – kto to taki?
Oddłużanie firm – biznes znowu stanie na nogi!
Pomoc dla dłużników
Spadek z zadłużeniem – dowiedz się, jak postępować
Otwarcie testamentu a nabycie spadku
Oddłużanie chwilówek – co warto wiedzieć
Spadek a windykacja długów
W jaki sposób efektywnie prowadzić negocjacje windykacyjne?