Referencje

Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku

Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1979 roku. Jest drugim co do wielkości zarządcą nieruchomości w Płocku. Głównym terenem działania spółdzielni są osiedla Międzytorze, Podolszyce i część osiedla Skarpa. Zasoby spółdzielni obejmują 124 budynki.
zobacz referencje ›

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Stoku”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA STOKU” działa od 1996 r w wyniku podziału Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zasoby Spółdzielni to 35 wydzielonych nieruchomości blokowych, na których posadowionych jest 95 budynków mieszkalnych i 3 lokale użytkowe.
zobacz referencje ›

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1958 roku. Obecny stan zasobów Spółdzielni to 184 budynki w tym 167 budynków mieszkalnych.
zobacz referencje ›

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Jedna z najstarszych istniejących spółdzielni mieszkaniowych, utworzona w 1921. Znajduje się w Warszawie na Żoliborzu. Obecnie w skład spółdzielni wchodzi 30944 członków w 450 budynkach mieszkalnych na 11 osiedlach. Spółdzielnia wydaje informator własną gazetę.
zobacz referencje ›

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Młociny

Jednostka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powstała w latach 1970 – 1972. W swoich zasobach administracja posiada 2 605 lokali. Na terenie Administracji Osiedla funkcjonuje Klub Seniora Administracji Osiedla WSM „Młociny”.
zobacz referencje ›

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz II

Jednostka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zasoby mieszkaniowe Osiedla to 34 budynki mieszkalne składających się z 2 624 lokali mieszkalnych. Ok. 70% budynków mieszkalnych są to budynki o zabudowie niskiej do 5 kondygnacji, wybudowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku- najstarszy budynek w zasobach Osiedla pochodzi z 1959 r. a najmłodszy z 2009 r.
zobacz referencje ›

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa istnieje od 1962 roku, a aktualnie posiada 9000 członków. Członkowie spółdzielni mieszkają w 6830 mieszkaniach o łącznej powierzchni użytkowej 331.116 m2 położonych w 138 budynkach mieszkalnych. zobacz referencje ›

Rawsko – Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa obejmująca zasięgiem Rawe Mazowiecką w woj. łódzkim.
zobacz referencje ›

Spółdzielnia Mieszkaniowa DOM w Puławach

Spółdzielnia mieszkaniowa powstała w roku 1991. Obecnie w budynkach spółdzielni zamieszkuje ponad 1600 osób.
zobacz referencje ›

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” powstała w grudniu 1990 r. na skutek podziału SBM „Ursynów”. Obejmuje tereny wschodniej części osiedla Ursynów Południowy w Warszawie. Majątek Spółdzielni stanowi 99 budynków mieszkalnych i 8 pawilonów handlowo-usługowych.
zobacz referencje ›

SM Bródno – Administracja Osiedla „Wysockiego”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” jest jedną z największych w Warszawie – liczy obecnie ponad 26 tys. członków i zajmuje teren blisko 140 ha. Samodzielną działalność rozpoczęła z dniem 1 stycznia 1978 r. po podziale RSM „Praga”. Obecnie Spółdzielnia podzielona jest na cztery jednostki: Administrację Osiedla „Kondratowicza”, Administrację Osiedla „Podgrodzie”, Administrację Osiedla „Toruńska” oraz Administrację Osiedla „Wysockiego”.
zobacz referencje ›

SM Gocław-Lotnisko

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław-Lotnisko” z siedzibą w Warszawie przy ul. Orlego Lotu 6 powstała w roku 1981 poprzez wydzielenie części zasobów z Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”. Organizacyjnie Spółdzielnia dzieli się na trzy jednostki: biuro Zarządu, Administrację Osiedla „Wilga-Iskra” i Administrację Osiedla „Mewa”. Bezpośrednie zarządzanie zasobami Spółdzielni realizowane jest przez dwie Administracje Osiedli: „Wilga-Iskra” i „Mewa”.
zobacz referencje ›

Administracja Osiedla Wilga-Iskra

Jedna z trzech administracji zarządzających zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej Gocław-Lotnisko na Pradze Południowej w Warszawie.
zobacz referencje ›

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach powstał w 1995 roku w wyniku podziału Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Miejski Zarząd Budynków działający w imieniu właściciela ( miasta ) przejął wszystkie budynki komunalne i lokale użytkowe gminy od RPGM i zarządza tym mieniem w imieniu miasta. Na terenie miasta znajduje się ponad 300 budynków z częściowym udziałem Gminy Kielce, w których jest około 11 tys. lokali mieszkalnych.
Budynków z 100% udziałem Gminy Kielce jest około 100. Miejski Zarząd Budynków w profesjonalny sposób zarządza zasobami Gminy Kielce. Kadra kierownicza posiada licencje zawodowe Zarządców Nieruchomości.
zobacz referencje ›

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej Otwock

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku jest samorządowym zakładem budżetowym Miasta Otwocka utworzonym Uchwałą Nr XXI/96/91 Rady Miejskiej w Otwocku z dnia 27 września 1991 r. w sprawie likwidacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Siedziba Zarządu mieści się w Otwocku przy ul. Wawerskiej 8.
Samorządowy zakład budżetowy wykonuje część zadań własnych gminy w zakresie administrowania budynkami. Obsługa administracyjna, windykacja oraz zadania wynikające z przepisów prawa budowlanego i zamówień publicznych takich jak: konserwacja, bieżące naprawy, usuwanie awarii oraz wykonywanie remontów i inwestycji (przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne). W administrowaniu znajduje się 406 budynków (dane na dzień 31.12.2012r.)
zobacz referencje ›

Zarządzanie Nieruchomościami i Inwestycjami Zest

Firma zarządzająca nieruchomościami i inwestycjami w Warszawie od 2000 roku na rynku.
zobacz referencje ›

Wspólnota Admiralska 1

Wspólnota Admiralska 1
zobacz referencje ›

Ramnet

Firma RAMNET zajmuję się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań z dziedziny informatyki i elektroniki biurowej. Serwisancij firmy posiadają certyfikaty wiodących firm na rynku jak HP SAMSUNG i CANON zobacz referencje ›

Money Express

Money Express spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w 2002 roku.Firma jest jedną z najstarszych firm oferujących pożyczki gotówkowe na rynku.
zobacz referencje ›

Grafi

Zakład poligraficzny reklamy i druku działa na rynku poligraficznym od 14 lat. Firma oferuje całą gamę usług od projektu do druku i oprawy introligatorskiej.
Firma oferuje wykonanie gadżetów reklamowych, folderów reklamowych, katalogów, wizytówek, zaproszeń oraz etykiet.
zobacz referencje ›

LaserPak

Podstawowym przedmiotem działalności firmy LASER-PAK jest produkcja w technologii laserowej wykrojników nożowych oraz płaskich. Firma zajmuje się również projektowaniem opakowań. Firma LASER-PAK ustanowiła, udokumentowała, wdrożyła w 2004 roku, i utrzymuje System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz ciągle doskonali jego skuteczność zgodnie z wymaganiami tejże normy.
zobacz referencje ›

Essan

Firma ESSAN Olga Sadowska – Gleba Firma działa od 1990 roku jako dystrybutor instalacji sanitarnych i systemów grzewczych, odwadniających, oczyszczalni ścieków przydomowych, pomp, hydroforów, grzejników, wyposażenia łazienek oraz kotłów CO.
zobacz referencje ›

Papaya Films

PAPAYA FILMS to firma istniejąca od 2005 roku, zajmująca się produkcją reklam oraz teledysków muzycznych.
zobacz referencje ›