Windykacja

Windykacja wierzytelności

Windykacja wierzytelności jest to proces złożony składający się z wielu elementów. Ich dobór oraz wykorzystanie zależy od charakteru danej wierzytelności.
 
Pełny proces windykacyjny składa się z co najmniej z trzech elementów:
• windykacji polubownej
• windykacji sądowej
• egzekucji komorniczej
 
Dodatkowo proces ten jest wspierany przez usługi pomocnicze takie jak:
• wywiad gospodarczy
• windykację terenową

contact_bar