Monitoring płatności

Czym i dla kogo jest monitoring płatności

Usługa monitoringu przeznaczona jest dla klientów stale z nami współpracujących. Monitorowanie bieżących należności firmy ma na celu widoczne obniżenie kosztów wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, dbając o zdyscyplinowane, regularne i terminowe spłacanie zadłużenia przez odbiorców klienta. Działania prowadzone są w duchu utrzymania dobrych relacji z odbiorcami i zachowania rzetelności – dobrego imienia klienta.

System Informatyczny

Nasze działania są wspierane przez dedykowany system windykacyjny który pozwala nam na sprawną i korzystną cenowo realizację usługi.
Proces monitoringu BON opiera się na zasadach miękkiej windykacji, stosując takie narzędzia jak: wiadomości SMS, wiadomości email, monitów pisemnych oraz rozmów telefonicznych, według scenariusza uzgodnionego z klientem.
Wynagrodzenie Bon opiera się na zasadach zryczałtowanej opłaty za pakiet wykonach działań monitorowanych

contact_bar