Windykacja sądowa i egzekucyjna

W przypadku braku możliwości odzyskania należności w wyniku prowadzenia windykacji na etapie polubownym, oferujemy kompleksową obsługę spraw na etapie sądowo – egzekucyjnym. Zapewniamy reprezentację profesjonalnego pełnomocnika procesowego w toku prowadzonych postępowań. Bierzemy aktywny udział w całym procesie prowadzonej egzekucji sądowej, w tym egzekucji z nieruchomości, oraz nadzorujemy podejmowane przez Komornika Sądowego czynności.

Podejmowane działania zależą od etapu przekazywanych do obsługi spraw i mogą obejmować:
• skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego oraz tytułu wykonawczego, również w trybie EPU;
• przygotowywanie pism procesowych w toku całego postępowania sądowo-egzekucyjnego;
• wszczęcie postępowania zabezpieczającego oraz egzekucyjnego;
• nadzorowanie postępowania egzekucyjnego do czasu skutecznego odzyskania wierzytelności;
• prowadzenie negocjacji z dłużnikami na każdym etapie prowadzonego postępowania;
• w celu zabezpieczenia dochodzonych wierzytelności, podejmujemy działania zmierzające do ustanowienia wpisów w księgach wieczystych na rzecz naszych Klientów
contact_bar