Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

W celu minimalizowania ryzyka biznesowego oferujemy Państwu realizowane przez nas formy wywiadu, związane są z kontrolą stanu faktycznego kontrahentów wraz ze zbadaniem ich:
• stanu majątkowego
• wiarygodności płatniczej
• prawami własności do nieruchomości
• płynnością finansową
• rzetelnością w kontaktach handlowych w kraju i zagranicą
• majątkiem do zabezpieczenia w postępowaniu nakazowym
 
To Klient ustala jaki zakres informacji chciałby uzyskać.
 

contact_bar