Otwarcie testamentu a nabycie spadku

Czym jest spadek – moment jego otwarcia

Spadek jest to ogół praw majątkowych i obowiązków zmarłego. Przechodzą one na jednego lub kilku spadkobierców od razu w chwili śmierci spadkodawcy co oznacza moment otwarcia spadku. Następną rzeczą jest stwierdzenie komu spadek przypada, decyzja o jego podzieleniu i przyjęciu lub odmowy, ponieważ zmarły może zostawić po sobie długi.

Stwierdzenie nabycia spadku

Istnieją dwie możliwości stwierdzenia nabycia spadku. Pierwszą jest postępowanie sądowe, w którym postanowienia sądowe będą mówić o stwierdzeniu nabycia spadku. Należy złożyć wniosek do sądu rejonowego w wydziale cywilnym. Sąd musi się znajdować w okręgu, w którym mieszkał ostatnio spadkodawca. Drugą możliwością jest akt notarialny poświadczenia dziedziczenia, który zapewniany jest poprzez postępowanie przed notariuszem. W tym przypadku jeśli spadkobiorców jest więcej niż jeden, każdy z nich musi być obecny w kancelarii notarialnej.

Stwierdzenia nabycia spadku jest ważne, ponieważ zdarza się, że nie zawsze od razu jest jasne kto dostanie spadek i jaki będzie jego zakres. Taka sytuacja zachodzi najczęściej kiedy spadek przypada na osobę, która nie jest spowinowacona lub nie ma więzów krwi z osobą zmarłą. Dlatego, żeby móc stwierdzić kto i na jakiej podstawie jest spadkobiercą w dziedziczeniu ustawowym albo testamentowym, należy zająć się takim potwierdzeniem w celu uniknięcia niepożądanych w przyszłości sytuacji. Spadkobiorca musi mieć potwierdzone prawo do spadku.

Otwarcie testamentu a nabycie spadku

Otwarcie testamentu następuje tak samo jak w przypadku nabycia spadku, w chwili śmierci spadkodawcy. Jego otwarcie również odbywa się poprzez drogę sądową lub notarialną. W celu możliwości otwarcia testamentu sąd jest zobowiązany do sporządzenia protokołu otwarcia testamentu i jego ogłoszenia. W momencie jeśli testament jest cały czas ważny i nie został podważony przez spadkobierców, możliwe jest na jego podstawie nabycie spadku.

Dziedziczenie – na podstawie testamentu

Testament uprawnia spadkodawcę do pełnego, swobodnego rozporządzania swoim majątkiem. Swoboda w rozporządzaniu testamentu tyczy się także jego spadkobierców i kwestii wielkości udziałów majątku jakie zostały im przekazane przez zmarłego.

Testament może być powołany na jednego lub kilku spadkobierców. Prawo do spadku może być zapisane do jego całości lub części. Spadkodawca może w testamencie wydziedziczyć ustawowego spadkobiercę, wyłączyć mu prawo do dziedziczenia bez powołania testamentowego spadkobiorcy, powołać wykonawcę testamentu. Spadkodawca ma także prawo do odwołania testamentu w całości lub jego części. Odwołanie może nastąpić tylko wtedy, kiedy zostaje wskazane, że testament zostaje odwołany albo został napisany zupełnie nowy.

Treść testamentu musi jednak zostać wcześniej potwierdzona. Potwierdzenie jego treści może odbyć się poprzez sądowe stwierdzenie ważności treści lub poprzez ich spisanie przez świadków, bądź osoby trzecie, na końcu składając podpis. Podpis muszą złożyć spadkodawca i dwóch świadków lub wszyscy świadkowie.

Zobacz również:

Antywindyk – kto to taki?
Oddłużanie firm – biznes znowu stanie na nogi!
Pomoc dla dłużników
Spadek z zadłużeniem – dowiedz się, jak postępować
Otwarcie testamentu a nabycie spadku
Oddłużanie chwilówek – co warto wiedzieć
Spadek a windykacja długów
W jaki sposób efektywnie prowadzić negocjacje windykacyjne?